O?USOi?? Oi??Oi??USUi??Oi?? O?O?O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? “Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??- Oi??Ui??Oi??O?Oi??- Ui??U?Ui??Oi??O?” OY.

2

Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? Ui??Ui?? “Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?” Oi??Ui??O?Ui??Ui??O? O?Oi??U?Ui?? Oi??O?Ui?? O?Ui??USOi??Oi?? O?O?USO?. Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??Oi?? O?O?Oi??Ui?? Oi??O?Oi??Oi?? O?O?U?O?Oi?? O?USUi?? Ui??Oi??USO? Ui??Ui?? U?O?USUi?? Ui??Oi??Ui??O? Ui??U?Ui??Oi??Oi??O?Ui??. U?O?USUi?? Ui??Ui?? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??O?O?Oi?? Oi??U?US Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U? U?Ui??Oi?? O?Oi??U?Ui??Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui?? Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Ui?? O?O?Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??U?Ui??Oi??O? O?O?Oi??O?Oi??. online

Order Cheap Ui??U?Ui?? Oi??Oi??U? Oi??USOi??USOi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??U?O?USOi?? U?O?Oi??U?USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?US USOi??Ui??Ui?? O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USOi?? U?Oi??Ui??U?Ui??USOi?? O?Ui??U?Ui??Oi??O?. U?USUi??Oi?? Oi??Oi??O?Ui??Oi??U? Oi??Ui??Oi??O?US Ui??Oi?? USU?O?O? Ui??U?O?Oi?? Oi??Oi??O?Oi??Oi??Ui?? U?Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??Oi??O? U?U?Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui??U?. O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??O?US Ui??Oi?? Ui??U?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??Ui??USO?Ui??Oi?? O?O?O?O?O? Oi??U?Ui?? Ai??O?Ui??U?USUi?? Ui??O?Oi??Oi??Ui?? ” Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?” Ui??Ui?? Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? Oi??Ui??U?O?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??U?Oi?? O?Ui??USUi??Oi?? U?US U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?USOi??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??O? U?O?U?Ui??Ui?? U?Oi??Ui??U? U?US Ui??USOi??O? Ui??O?O? O?USU?Ui??Oi?? O?O?U?Ui?? Ui??Oi??Oi??Oi?? O?U? U?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Ui??Oi??Oi??Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi?? Ui??USUi??Oi?? U?Ui??USOi?? O?Oi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? U?Oi??Ui??O?O?O?USUi??.

Ui??Ui?? Ui??Ui??U?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??O?O?Oi??Oi??O? O?Ui?? USOi??Ui??O? Ui??Ui??O?USUi??Oi?? Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? U?US O?Ui??USOi?? Oi??Ui??O?U?U?USOi?? U?Oi??Ui??Oi??O?US Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O? O? Ui??Oi?? Ui??Ui??U?Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??O?Oi??Ui??Oi?? Oi??Oi??USOi?? U?Oi??Oi??U?Oi?? Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??U?O?Oi??O?Oi?? O?U?Oi??O? O?Oi??Ui??O?O?Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??O?. Ui??US Oi??US Oi??Ui??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O?USOi?? Oi??Ui??O?US USOi??O? O?Ui?? O?O?Oi??Ui?? U?Ui??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Oi??O? O?O?O?U?O? U?USO?USO?.

Ui??Ui??O?O? Oi??Ui??Ui?? U?Ui?? O?O?O?USOi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?U?Ui??USOi?? O?U? Oi??Ui??U?Oi??Ui??USOi??O? U?O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??U? O?Ui??Ui?? Ui??USO?Oi?? Oi??Ui??O?U?Oi??U?USOi?? U?Oi??Ui??Ui??U?Oi??O?U?Oi?? O?Oi??O? O?O?Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?U?Oi?? O?Ui?? Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??U?USUi?? U? O?U?Oi??O?Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??U?. Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??U?Ui?? O?Ui?? Ui??Ui??USO? O?USUi?? Ui??U?Oi??Ui??USUi?? U?US Oi??Oi??USOi?? O?O?Oi??Oi??Oi?? Ui??Oi??Ui??O? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Ui??U?Ui??Oi??O? U?USUi??Oi?? USUi??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Oi??. Oi??Ui??O?U?Ui?? USUi??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?USUi??Ui??Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??USUi??USOi?? U?Ui??O?Ui?? Ui??U?Oi?? U?O?Ui??U?Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??O?USOi?? Ui??Ui?? O?Ui??Oi??USOi?? Ui??Oi??Oi??Oi??Oi??O? Oi??Oi??USO?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?USOi?? O?Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi??. Ui??U?Ui??O? U?USU? USO?Oi??O?O? Ui??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? U?US Ui??O?Oi??Oi?? “Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?”OY. Oi??Ui??Ui??Oi??USOi?? O?Ui??USUi??Oi?? O?O?U?U?USOi?? O?O?USOi??Oi??O? Ui??Ui?? Oi??USOi?? Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? O?O?Ui?? U?Oi??U?O? O?US O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi??U?Oi?? (O?Ui??Oi?? Ui??Ui??O?) Ui??U?Oi??U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??O?US Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??O?O?U?Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??. Ui??Ui?? Oi??USOi?? U?Oi??Ui??U? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? Ui??O?O?Oi?? Oi??Oi??U?O? Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??Oi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??O? Ui??Ui??Oi??Oi??O?Oi?? U?Ui?? O?U?Oi??O?Oi??O? Ui??Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?U?Oi??Oi??O?US Oi??Ui??Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??O?O?O?USOi??Oi??. http://lablanchesemaine.com/zyvox-drug-cost/ Cheap Buy

best price cialis 20mg usa U?USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??US U?Oi??Ui??Oi??US USO?Ui??Oi??Ui?? U?US Oi??Ui??O?USUi??Ui??Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U?USOi??O? U?Ui??O? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??O?O?Ui??O?USOi?? O?Ui??Ui?? O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US U?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??USOi??O? U?Oi??Ui??U?USOi?? O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??O?O?Oi??USOi?? U?O?Oi??USUSO? U?U?Ui??O?Oi??Oi??O? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USU? Ui??Ui??O?O?USUi?? U?Oi??Ui??O?USU?U?Oi?? Oi??Ui??O?O?U?USUi??US (Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??). Oi??Ui??U?O?US O?O?Ui??U? Oi??Ui??O?O?O?Oi??O? U?O?USOi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??O?U?Oi??Oi?? O?Ui?? Oi??Ui??U?O?U? O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??O?USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US. Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi?? O?O? Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?O?Ui??USUi?? U?Ui??U? O?O?O?Oi??Ui??Oi?? Ui??O?O?U?O?Oi??O? Ui??Ui?? O?Ui?? O?Ui??Oi??Oi??U? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US O?Oi??USO?Oi?? O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??U?Oi?? O?Ui??O? O?O?O?U?O? Oi??Ui??O?O?U?USUi?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi??Ui??USOYO? Ui??Ui?? Ui??Oi??Ui?? (Oi??Ui??Oi??USUi??Oi??) Ai??Ui??US Oi??Ui??O?USUi??Ui??Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?O?Oi??Oi??U?USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??U?Oi?? O?Ui??USUi??Oi?? U?US O?O?O?U?Oi?? 2011OYO? O?USUi?? O?O?Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??U?Oi??O?Ui??Oi?? Ui??O?Ui?? Oi??Ui??O?USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US U?US Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?OYO? Ui??Oi?? Oi??O?O?U?Oi??O?O? Oi??Ui??O?USOi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US Ui??Ui?? U?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??OY.

Ui??Ui??O?Oi??U? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US O?Ui??U?Ui??Oi??O? U?O?U?Oi??Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??USU?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Oi??USO?Oi?? U?Ui??O?Oi??Oi?? O?Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui??O? Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Ui?? O?USOi??Ui??Oi??O? Ui??Oi??O?Oi??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??O?USOi??OY. U?O?Oi??Oi?? Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??USO?USUi?? U?O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Ui??U?Ui?? ” Ui??O?Ui??” U?U?U?Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O? Oi??O?Oi??Ui?? U?O?U? Oi??Ui??Ui??O?O?U?Oi??. U?USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui?? U?Oi??Ui??Oi??US Ui??Oi?? Ui??Ui??Oi??Oi?? Ui??Ui?? Oi??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi?? O?Ui??O? U?Ui?? Ui??Ui?? Oi??O?O?O? U?Ui??Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??. O?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? O?Oi??Oi??Oi?? O?USOi?? Oi??O?USO? U?US O?Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??U?Ui??USO? O?Ui?? Ui??Ui??Oi??U? Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??U?US O?USUi?? O?O?Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi?? Ui??Oi??Ui??U?O? O?U?Ui??Oi??O? Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??USOi?? U?O?USUi?? Oi??Ui??U?Oi??Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??US O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??O? U?Oi??Ui??Ui??U?Oi??Oi??O?. Cheap Buy

Purchase O?Ui?? U?Ui?? Ui??O?Oi??Ui??U? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??USO?Oi?? O?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Ui??Ui??Oi??USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? O?Ui??U?Ui??Oi??O? Ui??O? U?O?Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi?? Ui??Ui?? Ui??U?O?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??U?O?. Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??U?Oi?? Oi??Ui??U? OY Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi?? Ui??O?U?U?Oi?? O?Ui??Ui?? U?Oi??USUi??Oi?? Ui??USO?Oi??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??U?O?Ui??USOi?? U?Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??USOi?? O?Ui??Oi?? Ui??Oi?? USOi??U?Oi?? Ui??Ui?? O?Ui??U?USO? Oi??Ui??O?Oi??Oi??O? O?Ui?? O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??USOi??Ui??USOi??. Ui??O?Ui??Ui??Oi?? Ui??Oi?? Ui??O?Ui??Ui?? Ui??Oi?? Ui??US Oi??Ui??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??USOi?? Ui??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??OY. Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Ui??Ui?? O?O?Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??USO?Oi?? U?O?O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??O?O?USUSOi?? O?O?USOi?? U?Oi??Ui??O?US Ui??Oi?? Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Ui??Ui?? U?Oi??U?Ui?? Oi??USOi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??USOi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi??.

endep 10mg cost U?USUi??Oi?? Ui??U?O?USOi?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?U?Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??U?O?Oi??O? U?Oi??Ui??O?US Ui??Oi?? Ui??Ui??U?U? O?Ui?? Ui??Oi??U?Ui??Oi?? O? “Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? ” O?Ui??Ui??Oi??O?Ui?? “Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??O?USU?Oi??”. U?Oi??USUi?? USO?Ui?? Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O?Ui??US Oi??Ui??Ui??U?O?Oi??U? O?Oi??Ui??O?Oi??U?Oi??O? U?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Oi??U?Oi??O? U?Oi??USUi?? Ui??O?U?O? O?Oi??Ui??Ui??U?Oi??Oi??Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??O?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Ui??Oi?? U?O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Ui??O?Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??USUi?? U?Oi??Ui??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?USOi??O? U?Oi??USUi?? Ui??Oi?? Ui??O?O?O?Ui?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??USUi?? U?O?Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??USOi?? Ai??USOi??O?Oi?? U?USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??Ui??US Ui??O?O?Ui??Ui??U?Oi?? O?Oi??Ui??Oi?? U?Oi??USO?Oi?? U?U?O?USO?Oi??.

levlen ed wrong order Ui??Oi?? Ui??US Oi??Ui??Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O?USOi?? Ui??”Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?” Oi??Ui??O?US O?Oi??Oi??U?Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui?? Oi??Ui??O?Ui??Ui??USOi?? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? OYO? O?USUi?? U?Oi??Ui??O? Oi??Ui??Oi??Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?USOi??Oi??USOi?? O?Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi?? O?USOi??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??OY Ai??Ui??Oi?? Ui??USUi??Oi?? Oi??Ui??Oi??U?Oi??Oi?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??Oi??US Oi??Ui??Oi??US Oi??Ui??Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??OYO? U?USU? USUi??U?Ui?? Oi??Oi??O?O?Oi??O? Ui??O?O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??OYO? Ui??Ui?? USOi??O?O?O? Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?Oi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??USOi?? U? O?Oi??Ui??Ui??U?Oi?? Ui??Oi?? USO?Ui??Oi?? Ui??Ui?? O?U?Ui??U?Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??O?O? Oi??Ui??Oi??USOi??Oi??USOi?? OYO? Ui??Oi?? Ui??US O?Oi??USOi??Oi?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Oi??Oi??O?Ui??Oi??O?USOi?? Oi??Ui??Ui??O?O?Ui??O?U?Oi?? Ui??Ui?? O?Oi??Ui??Oi?? O?Oi??Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui??OY Ui??Ui??Oi?? O?Oi??O?O? Oi??Ui??U?Oi??U?Ui?? Oi??Ui??Ui??Ui??USOi??Oi?? U?Oi??Ui??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Ui?? O?Ui?? Oi??Ui??U?Oi??Oi??O?US Oi??Ui??O?USOi??Oi??O? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??USOi?? Ui??Ui??O?Oi??U?Oi?? OYO? Ui??Oi?? Ui??US Oi??Ui??O?Ui??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??Oi??Oi??USOi?? Oi??Ui??O?US Oi??O?O?O?Ui?? O?Ui??USUi??Oi?? Ui??Ui??Ui??O?O?U? Oi??Ui??Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? U?Ui??USUi??Oi?? Ui??O?Oi??USOi??O? O?Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??O?USUi??Oi??OY Ai??Ui??Oi?? Ui??US O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US Oi??Ui??Oi??Ui??USUi??Oi?? O?Ui??U?Ui??Oi??O?OY Ui??Ui?? U?Oi??Oi??O? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US Oi??Ui??Ui?? O?O?O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??Ui??Oi??Ui??US O?Ui?? O?Ui??US Oi??O?USO? Oi??U?Oi?? Ui??O?Oi??U?Oi??Oi?? Ui??Ui??Oi??O?O?Ui??Ui??Oi??U? U?Oi??Ui??U?Oi??Oi??Oi??OY Ui??Ui?? O?O?U?Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??O? Oi??Ui??Ui??O?Ui??US O?Ui??Oi??Oi??Oi?? U?US Oi??Ui??Ui??O?Oi??Oi??U?Oi?? O?U?Oi??O?USOi?? Oi??Ui??O?Ui??Oi??Oi??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?O?Ui??USOi??OYO? Ui??Ui?? O?Ui?? O?O?USUSO? Oi??Ui??O?USOi??O? U?Oi??O?Ui??Oi?? U?Ui??Ui??Oi?? Oi??Ui??U?O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??Oi??USOi??US U?US Oi??Ui??O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui??USOY. Ui??U?Ui?? Ui??Ui??Oi?? O?Oi??Oi??O?Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?Oi??U?USOi??O? Ui??U?Ui??Ui??Oi?? O?Ui??Oi??USUi?? O?Ui??U? Oi??Ui??O?O?Oi??Ui??Oi?? U?O?USOi??Ui??Oi?? O?Ui??Ui?? Oi??Ui??Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Ui??Oi??U?US Ui??Oi??Ui??Oi??O?Oi?? Ui??U?Ui??Oi??O? .

O?Ui??Ui?? “Ui??Ui??Oi??Oi??Oi??Ui?? Ui??U?Ui??Oi??O?” Oi??Ui??Oi??US O?Ui?? U?Oi??Oi??Ui??Ui?? U?US O?Ui??O?Ui?? Oi??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi?? O?Oi??Oi??U?Oi?? ” O?Ui??USOi??Oi?? O?O?USO?”. U?Ui??Ui?? O?USO?U?O? O?Ui??USUi??Oi?? U?US Oi??Ui??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??Oi??O?Ui??Oi?? U?Ui??U? Ui??Oi??O?Oi??Ui?? U?US Ui??Oi??Oi??Ui??Oi?? Oi??Ui??Oi??O?U?OYO? O?Ui?? O?Ui??Ui?? O?USUi??Oi??Ui?? O?U?Ui??Ui?? Oi??Oi??U?U? Oi??Ui??Oi??USOi??Oi?? O?Oi??Ui??Ui??Ui??O? U?USO?U?Ui??Ui?? Ui??O?Oi?? O?Oi??U?Ui??Oi?? Ui??U?Ui??Oi??O? U?O?U?Ui??U?USOi??O?Ui??Oi?? Oi??Ui??Ui??U?Oi??O?USOi?? U?Oi??Ui??Ui??Oi??Oi??Ui??USOi??OY.

 

Ui??Oi??O?Ui?? Oi??Ui??O?U?Oi??Ui??USUi??.



اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

+ 36 = 42